2018 он “ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЖИЛ”      

Хилийн чандад суугаа иргэдэд зориулсан Нийгмийн Даатгалын сайн дурын даатгал

Нийгмийн Даатгалын Үйлчилгээний цахим машины танилцуулга

1

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БИЛЭГДЭЛ


ТАНЫ ТУСЛАХ
ШАЛГАХ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭНДЧИЛГЭЭ

     дээд хэсэг

     дунд хэсэг


БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА